En brik til en mosaik om H.C. Andersen og Silkeborg
Silkeborg i H.C. Andersens breve
Til forsiden


Du er her:
Forsiden Silkeborg i litteraturen H.C. Andersen H.C. Andersens breve

Breve fra H.C. Andersen til
Et udvalg af breve om H.C. Andersen og Silkeborg
Hvem er modtagerne af Andersens breve?
1850
 • Jonas Collin den ældre. 21. maj 1850
  Det gik meget langsommeligt herud, der var så mange rejsende med i diligensen. Søndag er jeg på Silkeborg, og jeg bliver der bestemt otte dage.
 • Henriette Wulff. 30. maj 1850
  På besøg i Sorø. En snorkeduet på et værtshus. Til Silkeborg seks mile ind i Jylland. Silkeborg er som amerikanske byer. Fiskene ere galante.
 • Henriette Wulff. 2. juni 1850
  Her er mægtige lyng-bjerge og i moserne har jeg første gang set sorte storke.
 • Jonas Collin den ældre. 2. juni 1850
  Michael Drewsen er høist elskværdig og forekommende mod mig. En højde på Åsen er opkaldt efter mig.
 • Edvard Collin. 11. juni 1850
  Fruen desværre altid syg. En tour til Himmelbjerget. At løbe om med en krog i halsen. Extrapost på min egen regning.
 • B.S. Ingemann. 12. juni 1850
  Silkeborg er noget af det meest maleriske jeg har seet. Jeg troede mig igen oppe i røde Robins Land.
 • Karl Alexander af Sachsen-Weimar. Juli 1850
  Silkeborg minder på det mest frapante om Skotland.
1853
 • Henriette Wulff. 5. juni 1853
  Robert Fulton, Dampskibets opfinder. En lille strid med Ingemann om opfindelsernes betydning. Daguerreotypi af H.C. Andersen.
 • Edvard Collin. 28. juni 1853
  Jeg er ængstelig for mine Venner. Vognen tørnede mod en bro, da det ene hjul gik uden for den.
 • Jonna Stampe. 29. juni 1853
  Drevsen har der, under to store Hængebirke ladet mure sin Begravelse.
 • Henriette Wulff. 30. juni 1853
  En hel by med lige gader, modeboutikker, håndværkere og et "Hotel Dania". Min uhyre interesse for maskinerne, de store åndens bærere i vor tid. Her bygge ørne og i mosen bor sorte storke.
  Henriette Wulffs svar af 6. juli
 • Helene Balling. 3. juli 1853
  Her er nemlig Poststation, 3 a 4 Galanteriboutikker, fire Modehandlerinder, et Gjæstgiveri og et Hotel Dania. Vi kjøre ud, fiske og spadsere.
 • B.S. Ingemann. 5. juli 1853
  Om koleraen. Silkeborgs 35 huse. Dampkraft. Sorte storke. 'Andersens Højland'.
  Ingemanns svar af 11. juli
 • Marie Boye. 9. juli 1853
  Jeg har en åndens del tilbage. Svanen der flyver mod solen.
 • Edvard Collin. 17. juli 1853
  "Din voldsomme fantasi ville gøre dig for modtagelig". Alle syntes de at kunne lide mig. Til sølvbrylluppet er indbudt 1500 bønderfolk.
 • Henriette Wulff. 21. juli 1853
  Havde jeg ikke givet mit løfte, var jeg blevet på det hyggelige, sunde Silkeborg.
  Henriette Wulffs svar af 27. juli
 • Jonna Stampe. 29. juli 1853
  Jeg drager til Silkeborg, hvor alle gerne vil se mig.
 • Jonas Collin den ældre. 31. juli 1853
  Det er fru Malles fødselsdag den 5. august. Det er nok at være så langt borte, som på Silkeborg.
 • Henriette Wulff. 1. august 1853
  Med diligence over Snoghøj og over Vejle til Silkeborg.
 • Fra Adolph og Ingeborg Drewsen. 4. august 1853
  Måtte Silkeborg dog blive forskånet for soten. Lad være at spise ål.
 • Karl Alexander af Sachsen-Weimar. 4. august 1853
  De har lyst op i mit Hjerte. Her i Silkeborg ser man, hvorledes skovene bliver fældet og huse opstår under kulturens plov. Her blæser vinden, her er det sundt.
 • Helene Balling. 5. august 1853
  Vi ere kun 6 mil fra Århus, hvor koleraen stærkt tager til. I dag er det en festdag her, det er fru Drewsens fødselsdag, vi vente mange fremmede.
 • Edvard Collin. 7. august 1853
  Værst led jeg i Fyen, hvor jeg ingen havde at udtale mig for. Reisen til Middelfart var en tortur. På jydsk grund var det, som den onde plageånd for hen. Alt arrangement ved fru Malles fødselsdag ude i skoven var opgivet.
 • Forlægger Otto Delbanco. 8. august 1853
  Dette sunde, dejlige sted, imellem venlige mennesker, som gerne se mig. En historie om To Jomfruer. Om kolera af en polsk lægmand.
 • B.S. Ingemann. 8. august 1853
  Angsten for koleraen. Sølvbryllup på Glorup. En bulldog bider H.C. Andersen i benet.
 • Fra Jonas Collin den ældre. 8. august 1853
  Fødselsdagshøitidelighederne gik ind på Silkeborg af frygt for forkølelse. Der blev fortæret seks tusinde portioner rødgrød, og drukket alt det øl og den punsch, som der kunde udhældes; jeg er vis på, at De ved tanken derom føler rumleri i Deres mave.
 • Marinekaptajn Chr. Wulff. 8. august 1853
  Sidst i juni nåede jeg Silkeborg, mit danske højland, vort Schwartswald. Jeg er i et hjem, hvor man ville kjærligt sørge for mig. Kongeørnen har rede i de gamle træer.
 • Henriette Wulff. 15. august 1853
  Om en sang af H.C. Andersen til fru Malle Drewsens fødselsfest på Silkeborg.
 • Edvard Collin. 16. august 1853
  Her på Silkeborg er gjort alle forberedelser, sygehus indrettet. Beriddertruppens store buldogge bed mig gjennem støvlen. Det er det uvisse der farer gjennem alle nerver. Jernbanen vil trække skarer her til og fra. Jeg har klippet og klistret en ganske phantastisk lyseskjærm til fruen. Det er som havde jeg kun udsigt til en hospitalsgård.
 • Jonna Stampe. 18. august 1853
  Her det dejligste, mit fædreland endnu har vist mig. I dag kom det første lille dampskib ad Gudenå. På den lille kirkegård udenfor byen var ganske godt at have sin jordiske del dér lagt hen i ro. Jeg er i de sidste tider, som en syg fugl i tung Luft. Malle Drevsen synes mig rask, som jeg tidligere ikke havde set hende.
 • B.S. Ingemann. 23. august 1853
  Det er just lyngens tid, den er så fuld af blomster, så indbydende. Det var som en culturraket igjennem det urgamle landskab.
  Ingemanns svar af 19. september
 • Henriette Wulff. 23. august 1853
  Den blomsterfylde lyngen frembyder en forhøjet skjønhed. Et dampskib, det kom som en culturraket i det urgamle landskab. Her er så forunderligt gravstille.
 • Jonas Collin den ældre. 31. august 1853
  Her på Silkeborg ere vi kun nogle miil fra det stærkt angrebne Aarhuus. Michael Drewsen er meget net og behagelig mod mig. Her er jagt, fiskeri, billard, keglespil.
 • Forlægger Otto Delbanco. 31. august 1853
  Den Skildring jeg har givet af Silkeborg, tiltaler meget her på Stedet. H.C. Andersens Bænk, som De nævner, ligger særdeles malerisk.
 • Forlagsboghandler Carl B. Lorck. 31. august 1853
  Her på Silkeborg er endnu intet tilfælde indtruffet. På det ensomme stille Silkeborg at ånde friere.
 • Kong Maximilian II af Bayern. 2. september 1853
  Her på heden viser Fata morgana sine tryllesøer med Armidas haver. En egn der minder om Schwartzwald og tillige om Skotland.
 • B.S. Ingemann. 26. oktober 1853
  Jeg fik nemlig lov til at benytte etatsråd Drewsens dagbog.
1855
 • Amalie Drewsen. 12. november 1855
  Der er sorg i Deres hjerte. Mit Livs Eventyr. Børnevrøvleri. Dronning på Jyllands hede. "Veien er lang Vinden kold". Hils Deres mand som jeg så inderligt holder af.
1859
 • A.E.M. Tang. 23. juni 1859
  Meget glæder jeg mig til dette Besøg Vester på, på Nørre Vosborg.
 • C.St.A. Bille. 24. juni 1859
  Jeg sender en hel bouquet af gode ønsker. Langsøen vælter store hvide bølger, den "vender det hvide ud ad". Marryats have allerede været her i Silkeborg. Tre nye historier, Pen og blækhus, Gårdhanen og vejrhanen og Deilig!
 • Edvard Collin. 28. juni 1859
  Det nye rådhuus ser prægtigt ud, det er med tårn og i gotisk stil. Den nye franske måde at lave tørv på. En maskine til at gøre brev-konvolutter. Brevpapir med Silkeborg i prospect.
 • Jonas Collin den ældre. 1. juli 1859
  Her hos Drewsens er familieglæde, i morges fik den unge fru Drewsen en datter.
 • Karl Alexander af Sachsen-Weimar. 2. juli 1859
  Om storhertugens datters og moders død.
 • Henriette Collin. 9. juli 1859
  De gode mennesker forstår sig slet ikke på at have gjester mere end en dag eller to. Jeg havde tænkt mig at hiin side Silkeborg blev landet øde, sandet og folketomt.
 • Adolph Ludvig Drewsen. 9. juli 1859
  På den anden side af Silkeborg var kun mest sand og hede, ingenlunde!
1864
 • Henriette Collin. 16. juli 1864
  Vi kom forbi Strandmøllen, der lugtede af "Silkeborg", der var så ganske kludelugten, jeg kender fra fabrikken derovre.Til toppen
Redigeret og tilrettelagt af bibliotekar og webredaktør Per Hofman Hansen i samarbejde med leder af Lokalhistorisk Arkiv Hanne Arent.

Silkeborg Bibliotek 3. april 2005. Find på websiderne. Webredaktionen