Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Sikker Post til Silkeborg Arkiv

Kommunal henvendelse
Den gang alting var meget nemmere.

Send sikker post til Silkeborg Arkiv
Silkeborg Arkiv har mange kommunale personsager – de fleste er klausulerede og dermed ikke tilgængelige før efter 75 år. Man kan dog søge aktindsigt i sager der fx omhandler én selv. Det gøres ved en henvendelse til Silkeborg Kommune eller Silkeborg Arkiv.
For at finde frem til sagerne skal vi kunne identificere dig og har derfor brug for at få oplyst dit navn og cpr.nr og gerne også lidt om hvad du forventer sagen indeholder.
Henvendelser der indeholder den slags personfølsomme oplysninger som cpr.nr. mm. bør ske gennem personlig henvendelse, via telefon (8722 1924) eller Sikker Post.
Du kan sende Sikker Post via e-boks.
Sådan gør du:
Log ind på e-boks og tryk på knappen: Skriv ny post – her efter skal du vælge modtager – her vælges Offentlige Myndigheder/Kommuner – find Silkeborg Kommune på listen og vælg Kultur og Fritid.
Du kan også bruge dette link.
Nu kan du skrive din meddelelse – i emnefeltet skal du skrive “Til Silkeborg Arkiv” – samt emnet for din henvendelse. Neden under kan du skrive selve meddelelsen cpr.nr. og de oplysninger der skal bruges for at løse opgaven eller spørgsmålet.