Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Aktindsigt

Arkivæsker i magasin
Silkeborg Arkiv stiller sine samlinger til rådighed for offentligheden. Vi har en stor og mangesidet samling, der afspejler udviklingen i Silkeborg Kommune. Du kan få mere at vide om samlingerne under Det har vi. Alt efter hvilken type arkivalier du ønsker at bruge, er der forskellige betingelser for at bruge dem. 

Privat og kommunalt

Generelt deler vi arkivet op i en kommunal og en privat del. Det meste af den private samling er umiddelbart tilgængelig for offentligheden, mens den kommunale del er underlagt de almindelige tilgængelighedsregler fastsat af myndighederne.

Tilgængelighed

De almindelige tilgængelighedsregler for offentlige arkivalier gør materiale, der ikke indeholder personlige oplysninger tilgængeligt efter 20 år. Hvis materialet indeholder oplysninger om en persons økonomi, sundhed, race, seksualitet eller andre private forhold er det først tilgængeligt efter 75 år. Private arkivalier, som indeholder personfølsomme oplysninger, er på Silkeborg Arkiv underkastet den samme beskyttelse som offentlige.

Dispensation

Du kan søge om dispensation for tilgængelighedsreglerne. Den vil typisk blive givet, hvis materialet skal bruges til forskning eller anden form for almennyttig undersøgelse. Dog vil det være et krav, at oplysningerne anonymiseres. Det er også muligt at få dispensation til at se sager om dig selv. Skema til ansøgning om dispensation i forhold til forskeradgang mm finder du her. Send ansøgningen til arkiv@silkeborgbib.dk
Hvis du ønsker at søge aktindsigt i egne sager kan du henvende dig direkte til arkivet - læs mere her.