Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Hit med foreningen

I Silkeborg Arkivs samlinger er der arkiver fra foreninger af enhver slags -fagbevægelse, andelsbevægelse, kooperative virksomheder, politiske partier, kulturelle foreninger, sports- og gymnastikforeninger. Men der mangler mange alligevel.
Vi vil også gerne sikre bevaringen af din forenings arkiv - så hit med det!!!
Danmark er foreningernes land. Silkeborg er foreningernes by - en ung by skabt i demokratiets og industrialiseringens tidsalder. Med den ny by voksede også et vidtforgrenet foreningsliv op. Det satte sit præg på alle livets forhold - på det politiske liv og dagliglivet, på arbejdslivet og fritiden. Foreningernes aktiviteter fortæller altså meget om vores lokalsamfund gennem tiden og deres papirer udgør en væsentlig del af den lokale kulturarv.
Hvad sker der så, når foreningsarkiverne bliver digitale? Næsten alle foreninger erstatter i disse år forhandlingsprotokollen med word-dokumenter og kommunikerer med medlemmerne via mails eller en mere aktuel hjemmeside. Skal vi være helt ærlige, så giver det os store udfordringer. Men et er sikkert, vi skal undgå at komme i den situation, at vi ikke får videregivet kilderne fra foreningslivet til eftertiden. Med enkle midler kan I undgå de værste faldgruber. Kom eller ring og lad os få en snak om, hvad der er praktisk muligt og hvorfor det er vigtigt. Eller få besøg af en arkivar på jeres næste bestyrelsesmøde.