Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Mandtalslister

Siden november 2012 har en gruppe frivillige indtastet oplysninger om Silkeborgs indbyggere, sådan som de er optegnet i de lokale skattemandtalslister. Disse dækker perioden 1915 til 1939 (med undtagelse af 1926, 1930 og 1938). Gruppen har gennem årene indtastet mere end halvdelen af de mange årgange – og flere er undervejs. Ifølge de seneste regler om persondata bliver nyindtastede årgange dog ikke umiddelbart søgbare her på hjemmesiden. Dem kan der søges i på Silkeborg Arkivs læsesal.


Hvad er skattemandtalslister

Først og fremmest er skattemandtalslisterne (også kaldet folketællingslister) et godt supplement til de folketællinger, som udførtes ca. hvert 10. år over hele landet. I de kommunale mandtalslister får man adgang til oplysninger om de pågældende personer og hvor de bor med meget kortere intervaller. Skattemandtalslisterne består af skemaer, hvor Silkeborgs befolkning mellem 1915 og 1939 blev registreret årligt i november måned. Alle husejere modtog et skema og havde derefter pligt til inden 8 dage fra modtagelsen at udfylde det med oplysninger om alle personer, der i begyndelsen af november opholdt sig på pågældende adresse. De originale mandtalslister blev derefter ordnet alfabetisk efter gadenavn.


En søgning ned i indtastningerne er altså en unik måde at få oplysning om en persons bopæl, bofæller (slægtninge), fødselsdag, stilling m.m. Søg i mandtalslisterne nedenfor

Eller søg fra feltet "Søg i Silkeborg Arkivs samlinger" på silkeborgarkiv.dk's forside