Silkeborg Arkivs logo
Menu Luk

Forvaltning

Silkeborg Rådhus, Søvej

Silkeborg kommunes arkiv

Silkeborg Arkiv er Silkeborg Kommunes offentlige arkiv – også kaldet §7-arkiv. Det betyder at vi er udpeget af kommunen til at modtage, bevare og tilgængeliggøre kommunens bevaringsværdige arkivalier. Såvel papir som digitalt.
Arkivets samling omfatter både de seneste elektroniske arkivalier og de ældste dokumenter på papir og andre fysiske medier. Således rummer samlingen størstedelen af arkivalierne fra såvel den nuværende Silkeborg kommune, som de tidligere kommuner – Them, Gjern og Kjellerup samt de gamle sognekommuner.

Arkivalier fra Silkeborg Kommune

Som offentligt arkiv for Silkeborg Kommune har vi til opgave at indsamle, registrere, opbevare, tilgængeliggøre og formidle kommunens arkivalier. Vi hjælper kommunens medarbejdere med at besvare arkivfaglige spørgsmål med hensyn til opbevaring, sikkerhed, kassation og meget andet. Og ikke mindst stiller vi arkivalierne til rådighed for forvaltningen og offentligheden i henhold til de gældende tilgængelighedsregler. Kommunale sager kan enten bruges på arkivets læsesal eller i nogen tilfælde blive sendte til en arbejdsplads.
Den kommunale samling består både af digitale og analoge dokumenter. Vi arbejder løbende på at udvide søgemulighederne i de kommunale sager – indtil videre er de papirsager, som ikke er personsager, registreret i en stor database – se den her. Adgang til sager som ikke findes på papir fordi de enten er opstået digitalt eller skannet ind og journaliseret kan findes ved at kontakte arkivet. Det gælder også hvis du ønsker hjælp til søgning i papirarkivdatabase. Send os en mail.

Læs mere om arkivering af it-systemer (digitale arkivalier)