Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

S. P. Petersen

LÆRER OG LOKALHISTORIKER

Søren Peter Petersen (1868-1953) var lærer ved Gjessø Skole i Them Sogn i perioden 1894 til 1934.

Ud over lærergerningen var han en central skikkelse i egnens kulturliv. Da han i 1934 gik på pension, begyndte han at indsamle oplysninger om Them Sogns historie i alle de kilder, han kunne finde. Det blev med tiden til mere end 40 bind håndskrevne bøger og en del mindre hæfter om Them Sogns historie. Han publicerede gennem tiden en del artikler i såvel Silkeborg Avis som Østjysk Hjemstavn.

LOKALHISTORISK SAMLING BEVARET FOR EFTERTIDEN

Efter S. P. Petersens eget ønske blev hans store samling af manuskripter vedr. byer og mennesker i Them Sogn skænket til Silkeborg Bibliotek (nu: Silkeborg Arkiv) efter hans død. Den omfattende samling (A357) består bl.a. af hans håndskrevne renskrifter og bearbejdninger af det kildemateriale, han samlede om sognets historie under forskellige overskrifter, samt af indsamlede folkeminder i bred forstand.

Præster i Them Sogn 1536 -1936 (1936)

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Tømmerby- Brande- Virklund kirker i middelalderen

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Præster

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Degne og skoler

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them sogns skolehistorie 1938

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them kirke

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Historiske kilder til Silkeborg -Århus -Skanderborg og Horsens egnen

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogn Lenstiden 1 – Tingbøger og godssalg

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogn Lenstiden 2 Skove og forhold

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogn Folkeminder

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogn jordebøger – Fæster og skifter

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogn I til 1660

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them sogn II

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogns kilder – 1 Før 1660 del 1

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogns kilder – 1 Før 1660 del 2

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogns kilder – 2 1660 – 1700

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogns kilder-3 1700-1750

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogns kilder – 4 1750 – 1800

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogns kilder – 5 1800 – 1850

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them Sogns kilder – 6 1850 – 1942

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Vrads Herred 1660 o. fl (1649)

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 50 mb.

Vrads Herreds tingbog 1660 – 1672

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Register til Tyrsting Vrads, Herreders skøde -og panteprotokol

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

bidrag til Gjessøs historie

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Løgager

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er næsten 50 mb.

Asklev

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Løvenholt

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Rustrups historie

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Engetved

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Porup

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Tolstrup

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Linde

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Hedegaard

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Brande og Byskov

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Lovdal

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Hjortsballe

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.

Them sogns Folk

Åben pdf-en via dette link . Pdf’en er over 20 mb.