Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Medarbejdere

Arkivleder Lis Thavlov

Lis Thavlov

Arkivleder, bibliotekar

I perioden 1983-1990 var jeg leder af Silkeborg Arkiv og blev derefter leder af Dragør Lokalarkiv. Her formidlede jeg lokalhistorien i form af udstillinger, foredrag, byvandring, ligesom jeg skrev artikler om mange forskellige emner og bidrog til flere tidsskrifter og bøger: bl.a. Dragør og St. Magleby besat og befriet (1995), Dragør og St. Magleby i fest og farver (1996) og “Amager” (afsnittet om Dragør Kommune) (2002). Gennem mange år arbejdede jeg desuden med den nederlandske bosættelse på Amager omkring 1521. Det resulterede i både foredrag, artikler samt ”Vlaamse tuinders en Hollandse boeren in Denemarken in de zestiende eeuw. Een kritische kijk op een bekend Deens immigratieverhaal” (2013), som jeg lavede sammen med historikeren Willy van Hoof (Belgien). Jeg vendte tilbage til Silkeborg i 2006 og blev her leder af det nyetablerede “stadsarkiv”. Også her har jeg formidlet den lokale historie på mange forskellige måder: i form af udstillinger, foredrag, byvandringer og podcasts, ligesom jeg har været forfatter og/eller medforfatter til flere lokale bøger: ”Hjejlen og det skønne Silkeborg” (2011), ”Fotografiske Øjeblikke” (2013), ”Det handler om Silkeborg” (2018) samt Trap Danmark: ”Silkeborg, Favrskov, Skanderborg”, bind 11 (2020). Desuden har jeg gennem årene skrevet et utal af artikler i Midtjyllands Avis såvel som til wikisilkeborg. Du er velkommen til at kontakte mig pr. mail Lis Thavlov eller på tlf. 87 22 19 23.

Arkivaren og lokalhistorien

Som arkivar er man nødt til at have en bred interesse for lokalhistorien. Man bliver hele tiden klogere på, hvad der er sket i lokalsamfundet gennem tiden. Man arbejder aktivt med at forstå og overskue den lokale udvikling og de specielle lokale forhold, når man indsamler, registrerer og formidler alle former for kilder til belysning af den lokale historie, men også når man hjælper arkivets mange brugere med at finde svar på spørgsmål af enhver art. Det skader heller ikke at være udstyret med en god del nysgerrighed.

Peter Mouritsen, arkivar

Peter Mouritsen

Arkivar, cand.mag.

Forestår arkivering af såvel Silkeborg Kommunes arkiver som Silkeborg Arkivs samlinger. Du er velkommen til at kontakte mig pr. mail Peter Mouritsen

Arkivaren og kommunen

Jeg har ansvar for Silkeborgs kommunale arkivalier med hensyn til bevaring og kassation. Arkivet har en vejledende funktion overfor kommunens administration og som offentligt arkiv for Silkeborg Kommune har jeg ansvar for at fremfinde arkivalier og stille dem til rådighed for kommunens borgere og forvaltning. Som kommunearkivar arbejder jeg også med at fremme brugen af arkivalierne bredt. Jeg tager del i arkivets arbejde med at indsamle og stille private arkivalier til rådighed, ligesom jeg deltager i at formidle Silkeborgs lokalhistorie. Jeg har tidligere arbejdet i Dansk Arkivtjeneste og Haderslev Kommune og ordnet kommunearkiver i hele landet. Desuden har jeg skrevet bøger og artikler om teknologihistorie, samt Ruslands og Sovjetunionens historie.

Arkivar, Jakob Rasmussen

Jakob Rasmussen

Arkivar, cand.mag.

Som digital arkivar på Silkeborg Arkiv arbejder jeg med arkivering af bevaringsværdig data fra Silkeborg Kommunes it-systemer, står for arkivets hjemmeside, ligesom jeg vedligeholder og udvikler Silkeborg Arkivs andre it-løsninger. Du er velkommen til at kontakte mig på mail Jakob Rasmussen eller på telefon 87 22 19 40

Arkivaren og kommunen

Jeg arbejder med forberedelse og test af arkivering af bevaringsværdige data fra it-systemer i Silkeborg Kommune, ligesom jeg har ansvar for bevaring, vedligeholdelse og søgning i de arkiverede data. I forhold til formidling af Silkeborg Arkivs samlinger af papirarkivalier arbejder jeg med at drifte og udvikle mindre it-løsninger, der gør det muligt for Silkeborg Arkivs mange frivillige at indtaste/transkribere ældre kildemateriale, så det siden bliver tilgængeligt for offentligheden via arkivets hjemmeside.

Ole Bech

Arkivassistent

Mit arbejde består i at ordne og registrere ikke-kommunale materialer, som er blevet afleveret til Silkeborg Arkiv; det være sig eksempelvis fra lokale foreninger, virksomheder eller privatpersoner. Arkivalierne bevares herefter til brug for en videre formidling for arkivets brugere.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail Ole Bech eller på telefon 87 22 19 40