Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Medarbejdere

Peter Mouritsen, arkivar

Peter Mouritsen

Driftsansvarlig for arkivet. Arkivar, cand.mag.

Forestår arkivering af såvel Silkeborg Kommunes arkiver som Silkeborg Arkivs samlinger. Du er velkommen til at kontakte mig pr. mail Peter Mouritsen

Arkivaren og kommunen

Jeg har ansvar for Silkeborgs kommunale arkivalier med hensyn til bevaring og kassation. Arkivet har en vejledende funktion overfor kommunens administration og som offentligt arkiv for Silkeborg Kommune har jeg ansvar for at fremfinde arkivalier og stille dem til rådighed for kommunens borgere og forvaltning. Som kommunearkivar arbejder jeg også med at fremme brugen af arkivalierne bredt. Jeg tager del i arkivets arbejde med at indsamle og stille private arkivalier til rådighed, ligesom jeg deltager i at formidle Silkeborgs lokalhistorie. Jeg har tidligere arbejdet i Dansk Arkivtjeneste og Haderslev Kommune og ordnet kommunearkiver i hele landet. Desuden har jeg skrevet bøger og artikler om teknologihistorie, samt Ruslands og Sovjetunionens historie.

Arkivar, Jakob Rasmussen

Jakob Rasmussen

Arkivar, cand.mag.

Som digital arkivar på Silkeborg Arkiv arbejder jeg med arkivering af bevaringsværdig data fra Silkeborg Kommunes it-systemer, står for arkivets hjemmeside, ligesom jeg vedligeholder og udvikler Silkeborg Arkivs andre it-løsninger. Du er velkommen til at kontakte mig på mail Jakob Rasmussen eller på telefon 87 22 19 40

Arkivaren og kommunen

Jeg arbejder med forberedelse og test af arkivering af bevaringsværdige data fra it-systemer i Silkeborg Kommune, ligesom jeg har ansvar for bevaring, vedligeholdelse og søgning i de arkiverede data. I forhold til formidling af Silkeborg Arkivs samlinger af papirarkivalier arbejder jeg med at drifte og udvikle mindre it-løsninger, der gør det muligt for Silkeborg Arkivs mange frivillige at indtaste/transkribere ældre kildemateriale, så det siden bliver tilgængeligt for offentligheden via arkivets hjemmeside.

Ole Bech

Arkivassistent

Mit arbejde består i at ordne og registrere ikke-kommunale materialer, som er blevet afleveret til Silkeborg Arkiv; det være sig eksempelvis fra lokale foreninger, virksomheder eller privatpersoner. Arkivalierne bevares herefter til brug for en videre formidling for arkivets brugere.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail Ole Bech eller på telefon 87 22 19 40