Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Krigsveteraner

“Veteranbogen” indgår i et stort materiale indsamlet af husmand Michael Jensen (1852-1938) fra Ebstrup i Sejling, nord for Silkeborg. Veteranbogen indeholder mere end 600 biografier af veteraner fra Treårskrigen (1848-51) og 1864-krigen. Biografierne i denne håndskrevne bog bygger primært på avisomtaler af de pågældende personer ved livets store begivenheder, og indeholder derfor oplysninger ikke kun af krigshistorisk, men også personalhistorisk interesse.

Michael Jensens arkiv (A844) består desuden af en bogsamling vedr. især 1864-krigen samt en meget stor avisudklipssamling.

Se hele bogen her: Krigsveteranbogen

Udsnit fra Krigsveteranbogen

Udsnit fra Krigsveteranbogen