Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Rigsarkivet

Rigsarkivets samlinger rummer mange forskellige typer af arkivalier. På deres hjemmeside findes en rigtig god oversigt over de mest brugte arkivalier og en vejledning i brugen af dem. De hyppigst benyttede er kirkebøger og folketællinger, men det kunne måske også være interessant at arbejde med f.eks. testamenter, skifteprotokoller og lægdsruller – gå til oversigten

I Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg finder du de statslige kilder, der vedrører Silkeborg og omegn. Det drejer sig om arkivalier fra decentrale statslige myndigheder som f.eks. kirke-, rets-, politi- og skiftevæsen. Landsarkivet ligger endvidere inde med en del kommunalt materiale fra Silkeborg-området. Gå til landsarkivets hjemmeside

Daisy er Rigsarkivets arkivdatabase. Her kan du finde oplysninger om Rigsarkivets samlinger og bestille arkivalier. Daisy indeholder oplysninger om:

  • hvem, der har skabt arkivalierne
  • hvilke arkivalier, de har skabt
  • hvad arkivalierne indeholder

I Daisy kan du altså finde oplysninger om arkivalierne, men ikke hvad der står i arkivalierne – gå til søgning i Daisy her

Silkeborg Arkiv har en lang række kopier af disse statslige arkivalier på mikrofilm og mikrokort. Det gælder for eksempel folketællinger, kirkebøger, skøde- og panteprotokoller med dertil hørende realregistre (tinglysningsmateriale) og skifteprotokoller. Desuden har vi næringsprotokoller, forsikringsprotokoller, brandtaksationsprotokoller og tingbøger på i fotokopi (på papir). Kontakt os, hvis du vil have nærmere oplysninger om, hvilke tidsrum materialet dækker.