Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Peter Mouritsen

Arkivar Peter Mouritzen

Arkivar, cand. mag.

Forestår arkivering af såvel Silkeborg Kommunes arkiver som Silkeborg Arkivs samlinger.

Du er velkommen til at kontakte mig pr. mail Peter Mouritsen eller på tlf. 87 22 19 88.

 

Arkivaren og kommunen

Jeg har ansvar for Silkeborgs kommunale arkivalier med hensyn til bevaring og kassation. Arkivet har en vejledende funktion overfor kommunens administration og som offentligt arkiv for Silkeborg Kommune har jeg ansvar for at fremfinde arkivalier og stille dem til rådighed for kommunens borgere og forvaltning.
Som kommunearkivar arbejder jeg også med at fremme brugen af arkivalierne bredt.

Jeg tager del i arkivets arbejde med at indsamle og stille private arkivalier til rådighed, ligesom jeg deltager i at formidle Silkeborgs lokalhistorie.

Jeg har tidligere arbejdet i Dansk Arkivtjeneste og Haderslev Kommune og ordnet kommunearkiver i hele landet. Desuden har jeg skrevet bøger og artikler om teknologihistorie, samt Ruslands og Sovjetunionens historie.