Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Arkivinstrukser

Arkivæsker i magasin

Arkivinstruksen er det grundlæggende redskab til at foretage kassationsbehandling af arkivalier. Det er i instruksen man kan læse hvordan Arkivloven skal fortolkes og hvilke særlige hensyn Silkeborg Kommune ønsker taget.

Silkeborg Kommunes arkivinstrukser

I Silkeborg Kommune er der 4 gældende arkivinstrukser, en for hver af de tidligere kommuner. Man kan bruge dem når man skal foretage en konkret vurdering af om arkivalier fra en bestemt kommune skal bevares eller kasseres:

Har du spørgsmål om arkivering er du velkommen til at kontakte arkivet.