Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Papirarkivalier

Silkeborg Arkiv er arkiv for Silkeborg kommune og alle de kommunale myndigheder og institutioner som enten hører eller har hørt under kommunen. Bevaringsværdige arkivaklier herfra hører hjemme på Silkeborg Arkiv, med mindre det er afleveret til et andet offentligt arkiv i arkivlovens forstand – typisk landsarkivet i Viborg.
 
 

Læs om bevaring og kassation af papirarkivalier

Se arkivinstrukser

Læs om lovgivning inden for arkivering af papirarkivalier

Silkeborg Kommune

Den nuværende Silkeborg kommune blev til som resultat af sammemlægningen af Silkeborg med Them, Gjern og Kjellerup kommuner. Disse opstod i 1970 ved en sammenlægning af en række sognekommuner. Kjellerup er sammenlagt af Grønbæk, Hinge, Hørup, Levring, Sjørslev, Thorning, Vinderslev og Vium sognekommuner. Gjern er opstået af Dallerup, Gjern, Skannerup, Skorup, Svostrup, Tvilum og Voel sognekommuner. Them er opstået af Them og Vinding-Bryrup-Vrads sognekommuner og Silkeborg opstod af Balle, Funder, Gødvad, Kragelud, Lemming, Linå, Sejling-Sinding og Serup sognekommuner. Bevaringsværdige arkivalier fra disse enheder og deres institutioner herunder skoler hører til på Silkeborg Arkiv.

Online-søgning

Det kommunale materiale er registreret i en stor database, som er tilgængelig på internettet. Den rummer efterhånden alle såkaldte emnesager, protokoller og regnskaber. De kan bestilles på siden. Derimod er personsager ikke registreret, men de ligger ordnet efter en nøgle og kan fremfindes ved henvendelse – vær dog opmærksom på, at personsager først er frit tilgængelige efter 75 år.

Resten er på Landsarkivet

En del arkivalier er dog aflevet til Landsarkivet i Viborg. Her er for eksempel meget fra de tidligere sognekommuner lagt sammen under Kjellerup. Men også en del fra de andre kommuner kan findes her.
For at søge i landsarkivets samling skal man bruge Daisy på Statens Arkivers hjemmeside.

Du kan få hjælp til søgningen på Silkeborg Arkiv.