Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Byregistratur

Nej, desværre, registret er nu digitalt.

Denne registratur over Silkeborgs bygninger er lavet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes byggesagsarkiv. Det store arbejde med at bearbejde oplysningerne i byggesagerne har Leo Jensen stået for.

Byregistraturen omfatter ejendomme i “Silkeborg By” – dvs. syd for Silkeborg Langsø, vest for Remstrup Å og øst for Søndre Ringvej.

De beskrevne ejendomme er dem, der i sidste halvdel af 1990’erne, da registraturen blev lavet, kunne ses gadebilledet. En ejendom nedrevet før dette tidspunkt omtales altså ikke.

Søg i byregistraturen fra feltet “Søg Silkeborg Arkivs samlinger” på silkeborgarkiv.dk’s forside, især hvis din søgeindgang er et personnavn. Hvis din søgeindgang er en gade, kan du også åbne en PDF herunder.

Signaturforklaring til byregistraturen findes her