Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Brug af fotografier

  Generelle bestemmelser

  • Reproduktion af fotos fra billedsamlingen foretages altid af Silkeborg Arkiv
  • Materiale fra Silkeborg Arkivs samlinger må kun gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret overholdes – det gælder også, hvis et foto lægges på Internettet.
  • Ved offentliggørelse skal det tydeligt angives, hvad fotografen hedder (hvis denne er kendt) og at det originale materiale opbevares i Silkeborg Arkiv.
  • Betalingen gælder kun for anvendelse til det anførte formål.
  • I tilfælde af ophavsret kan priserne være anderledes.
  • Køberen skal fremsende et eksemplar af den tryksag el. lign, hvor det pågældende foto er blevet benyttet, alternativt fremsende oplysninger om titel og forfatter samt samt sidetal.
  • Arkivlederen kan dispensere fra de angivne bestemmelser, hvis det skønnes at pågældende formål er af almen interesse.