Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Lovgivning

Tekstudsnit

Arkivområdet reguleres af Arkivloven, som fastslår, at det er Statens Arkiver, der fastlægger principperne for bevaring og kassation.

Silkeborg Kommune har udarbejdet lokale retningslinier i form af arkivinstrukser.
 

Love og bekendtgørelser

Statens Arkiver præciserer med både arkivloven og en række bekendtgørelser, hvilke principper der gælder for bevaring og kassation i den kommunale forvaltning:

Silkeborg Kommunes arkivinstruks

Silkeborg Kommune har på baggrund af retningslinjerne fra Statens Arkiver udarbejdet en arkivinstruks for Silkeborg Kommune. Arkivinstruksen er ”arkivloven” i Silkeborg Kommune og den udstikker de retningslinjer, der gælder her i kommunen. 
  
Du kan læse Silkeborg Kommunes arkivinstrukser her.