Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Krigsveteran

Krigsveteran
Udsnit fra omtale af en krigsveteran

“Veteranbogen” indgår i et stort materiale indsamlet af husmand Michael Jensen (1852-1938) fra Ebstrup i Sejling, nord for Silkeborg. Veteranbogen indeholder mere end 600 biografier af veteraner fra Tre-årskrigen (1848-51) og 1864-krigen. Biografierne i denne håndskrevne bog er primært bygget på avisomtaler af de pågældende personer ved livets store begivenheder, og indeholder derfor oplysninger ikke kun af krigshistorisk, men også personalhistorisk interesse
Michael Jensens arkiv (A844) består desuden af
en bogsamling vedr. især 1864-krigen samt en meget stor avisudklipssamling.

Søg i kommunearkivet fra feltet “Søg i Silkeborg Arkivs samlinger” på silkeborgarkiv.dk's forside

Se hele bogen her: Krigsveteranbogen