Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Jakob Rasmussen

Jakob Rasmussen

Arkivar, cand.mag.

Som digital arkivar på Silkeborg Arkiv arbejder jeg med arkivering af Silkeborg Kommunes bevaringsværdige it-systemer, står for arkivets hjemmeside, ligesom jeg vedligeholder og udvikler Silkeborg Arkivs andre it-løsninger. Du er velkommen til at kontakte på mail - Jakob Rasmussen - eller på telefon 87 22 19 40

Arkivaren og kommunen

Jeg arbejder med forberedelse og test af arkivering af bevaringsværdige it-systemer i Silkeborg Kommune, ligesom jeg har ansvar for bevaring og vedligeholdelse af de arkiverede it-systemer.   I forhold til formidling af Silkeborg Arkivs samlinger af papirarkivalier arbejder jeg med at drifte og udvikle små it-løsninger, der gør det muligt for Silkeborg Arkivs mange frivillige at indtaste/transkribere ældre kildemateriale, så det med tiden bliver tilgængeligt for offentligheden via arkivets hjemmeside.