Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Forvaltning – papirarkivalier og digitale arkivalier

 

 

<div>
<h4><img class=”alignleft” src=”https://silkeborgarkiv.dk/wp-content/uploads/udenForSystem/forvaltningen/bytes.jpg” alt=”” width=”250″ height=”164″></h4>
</div>
<div>
<div>Silkeborg Arkiv modtager, bevarer og tilgængeliggør alle bevaringsværdige it-systemer fra Silkeborg kommune. På disse sider kan du læse mere om de lovkrav og lokale bestemmelser, der knytter sig hertil, få hjælp til at tage de fornødne arkivmæssige hensyn og meget andet.</div>
</div>
<div>

&nbsp;
<h4>Bevaringsværdige it-systemer?</h4>
<div>

Et kommunalt it-system er kort udtrykt bevaringsværdigt, hvis det bruges til at registrere personlig information om borgere eller personale.

Et sådant bevaringsværdigt it-systemet skal arkiveres hos et offentligt arkiv, og ifølge arkivloven skal arkiveringen foretages INDEN de registrerede persondata skal slettes, jævnfør de relevante sletningsfrister som kommunen har anmeldt til Datatilsynet.

</div>
</div>
<div>
<div>

&nbsp;
<h4>Beholdning af arkiveringsversioner</h4>
<div>

Silkeborg Arkiv varetager pt. bevaringen og tilgængeliggørelsen af cirka 50 arkiveringsversioner af kommunale it-systemer, afleveret mellem 2007 og i dag.

Disse arkiveringsversioner indeholder persondata og er derfor ikke umiddelbart tilgængelige for hverken sagsbehandlere eller borgere. Omvendt kan både borgere og sagsbehandlere ansøge om adgang til relevante arkivsager – naturligvis efter gældende lovgivning om aktindsigt og genrejsning af afsluttede sager.

</div>
</div>
</div>