Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Anmeldelse

Der er Silkeborg Kommunes klare holdning, at implementeringen af nye it-systemer indbefatter at systemejer kontakter Silkeborg Arkiv for at drøfte og få afklaret de elementer af journalisering, arkivering og sletning, der nødvendigvis knytter sig til ethvert bevaringsværdigt it-system.

Indtil videre er dette blot en erklæret holdning, men det forventes at direktionen i april i år godkender det oplæg til en revideret IT-sikkerhedsmodel, som der er blevet arbejdet på i løbet af foråret. Denne nye sikkerhedsmodel indeholder en række bestemmelser omkring rettidig og relevant inddragelse af Silkeborg Arkiv i forbindelse med elektronisk sagsbehandling.

Anmeldelsespligten kommer også til at gælde for konvertering af eksisterende systemer, samt ved overførsel af data fra et it-system til et andet.

Indkøb af it-systemer

Affødt af den kommende revision af Silkeborg Kommunes IT-sikkerhedsreglement, vil også kommunens Business Case-skabelon vedr. indkøb af it-systemer blive revideret. I den forbindelse vil også indkøbsprocessen blive underlagt krav om at Silkeborg Arkiv kontaktes med henblik på konsultation omkring kontaktskrivning, gældende lovgivning, m.m.

Kommunen forventer hermed, at kunne spare en del penge på strammere kontraktstyring, minimering af uforudsete udgifter o.a.