Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Bliv frivillig

Bliv frivillig

En gruppe frivillige har i flere år arbejdet med indtastning af mange forskellige kilder. Men der er plads til flere. Så er du til kragetæer, nørkleri, historie og kaffe – og har du lyst til at bidrage til gennemførelsen af spændende projekter til gavn for slægtsforskere med rødder i Silkeborg og folk der arbejder med lokalhistorien, så meld dig under fanerne. Arbejdet med indtastningen foregår via internettet og din egen computer. Men hver tirsdag er der mulighed for at komme ind og diskutere genstridige kragetæer, dele erfaringer, hjælpe hinanden og få en god kop kaffe – eller the. Arbejdet er hyggelig og sjovt, men også udfordrende – lidt som krydsord. Og foregår fortrinsvis hjemme i ro og mag. Er det noget for dig så kig ind på Silkeborg Arkiv en tirsdag mellem 10 og 12 eller kontakt Jakob F. Rasmussen, eller ringe på tlf. 30 35 30 97.

Udsnit af mandtalslister

Udsnit fra mandtalslister

Indtastning af mandtalslister

Silkeborg Arkiv har sat et projekt i søen, hvor vi gør det muligt at søge online i arkivets samling af Mandtalslister for perioden 1915-1939. Projektet realiseres i samarbejde med frivillige, som indtaster de mange personlige oplysninger, der blev indsamlet i perioden.

Hvad er mandtalslister

I mandtalslisterne finder man de oplysninger om byens borgere, som kommunens folk har indsamlet. Hus for hus er beboerne registreret med navn, stilling, alder og meget andet guf for slægtsforskere. Ved at lægge disse oplysninger ind i en database, får man mulighed for at søge på de mange forskellige personoplysninger via mange forskellige indgange – f.eks. navn, stilling, fødselsdag, fødeby, arbejdsgiver og meget andet. Og er man ikke slægtsforsker er der såmænd også spændende demografiske data at hente. Både om fordeling af erhverv og køn – udviklingen i befolkningen og den slags statistiske oplysninger.

Har du lyst til at være med, så kig ind på arkivet eller ring til 30 35 30 97. Du kan også skrive til Jakob F. Rasmussen

Indtastning af byrådsprotokoller

En gruppe af frivillige på Silkeborg Arkiv har givet sig i kast med at transskribere referater fra byrådsmøder i Silkeborg fra byens første tid til op i 1900-tallet. Undertiden kræver arbejdet med transskription og indtastning af byrådsprotokollerne stor tålmodighed, koncentration og samarbejde med andre frivillige, da håndskrift fra anden halvdel af 1800-tallet ikke altid er lige tilgængelig for det nutidige øje.

Hvad er byrådsprotokoller

I byrådsprotokollerne finder vi referater af alle byrådsmøder, der har været holdt gennem tiden – og alle byrådets beslutninger. Det er en vigtig kilde til viden om, hvad der har rørt sig i byen og hvornår vigtige beslutninger er taget. I tilknytning til byrådsprotokollerne findes også en serie med de hertil knyttede sager. Dem er der andre frivillige, der laver resuméer af og som dermed også kan supplere indholdet i byrådsprotokollerne

Har du lyst til at være med, så kig ind på arkivet eller ring til 30 35 30 97. Du kan også skrive til Jakob F. Rasmussen

Udsnit fra byrådsprotokol

Udklip af byrådsprotokol

Udklip fra Brandtaksationsprotol

Udsnit fra brandtaksationsvurdering

Indtastning af Brandtaksationer

Silkeborg Arkivs frivillige er også gået i gang med at indtaste brandtaksationsprotokollerne vedr. ejendomme i Silkeborg By. Modsat nogle af de tidlige byrådsprotokoller er brandtaksationerne skrevet i en mere letlæselig håndskrift, så det er kildeindtastning, der er oplagt for begyndere.

Hvad er Brandtaksationer

”Brandtaxation for Silkeborg Handelsplads’ bygrunde” er de brandvurderinger, som Silkeborg Branddirektorat har lavet for alle byens ejendomme i perioden 1856-1899. Heri finder man en detaljeret beskrivelse af de enkelte ejendomme og får endvidere oplyst, hvem ejeren er. De originale vurderingsprotokoller findes i Rigsarkivets samlinger, men de frivillige på Silkeborg Arkiv har skannet en fotokopieret udgave af de originale protokoller.

Har du lyst til at være med, så kig ind på arkivet eller ring til 30 35 30 97. Du kan også skrive til Jakob F. Rasmussen

WikiSilkeborg-brugergruppe

Wikisilkeborg.dk er Silkeborg Arkivs online leksikon om alt, der vedrører Silkeborgs historie. Intet er for stort eller for småt. Men det er vigtigt at indholdet er korrekt og udspringer af den virkelighed, som har været Silkeborgs gennem årene. Der er mange former for kilder, fx erindringer, kommunale dokumenter, avisartikler osv. Alt sammen kan bruges til at skrive artikler og notater til wikisilkeborg.dk. Brugergruppen skal udover at skrive til wikien også tage stilling til, hvordan de forskellige kilder skal præsenteres i artiklerne. Gruppens medlemmer skal mødes på Silkeborg Arkiv efter behov og danne et netværk, der kan styrke denne vigtige formidling af Silkeborgs historie. Fra statistikker ved vi, at wikisilkeborg besøges af mellem 100 og 150 brugere hver dag. Har du lyst til at være med, så kig ind på arkivet eller ring til 30 35 30 97. Du kan også skrive til Jakob F. Rasmussen