Silkeborg Arkivs logo
Menu Close

Arkivalier


Silkeborg Arkiv indsamler alle former for arkivalier, der kan belyse Silkeborgs historie. Samlingerne består af både private og kommunale arkivalier. På arkivet kan man derfor sammensætte et mangfoldigt billede af lokalhistorien. I ældre såvel som i nyere tid.

Private arkivalier

Vores private samlinger består af arkiver fra personer, foreninger, institutioner, organisationer, forretninger og virksomheder. Det er meget forskelligt, hvad der findes om de forskellige aktører. Nogle gange har vi detaljerede oplysninger, andre gange er det mere sparsomt. Vi indsamler et bredt udsnit af kilderne til byens og egnens historie. Det gælder både stort og småt. Det almindelige og det specielle. Men også det, der har vakt opsigt i byen på sin tid.
Den private samling afspejler primært historien i den gamle Silkeborg kommune. Lokalhistorien for resten af Silkeborg kommune varetages af de andre lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Alle private arkiver er søgbare i “Søg i Silkeborg Arkivs samlinger” på silkeborgarkiv.dk‘s forside eller på arkiv.dk

Kommunale arkivalier

Silkeborg Arkiv er arkiv for Silkeborg Kommune og indsamler derfor kommunale arkivalier. Samlingen dækker den nuværende Silkeborg Kommune og alle kommuner, der har været i området før. Det vil sige Silkeborg, Them, Gjern og Kjellerup kommuner samt alle de tidligere sognekommuner (fra før 1970).
Samlingen går tilbage til begyndelsen af 1800-tallet og giver et interessant indblik i livet her på egnen. Vi indsamler både de gamle papirsager og moderne digitale sager. En del heraf er ikke umiddelbart tilgængeligt på grund af tilgængelighedsreglerne.
Der er gennem tiden afleveret en del kommunalt materiale til Rigsarkivets afdeling i Viborg, men det er vores ambition at hjemtage alle kommunale arkivalier, så vi kan stille dem til rådighed sammen med alt det andet kommunale materiale på vores læsesal.
Alle kommunale arkivalier fremfindes via søgefeltet “Søg i samlingerne” på vores hjemmesides forside.

De arkivalier, der befinder sig på Rigsarkivets afdeling i Viborg, skal fremfindes via DaisyRigsarkivets database