Page 9 - Jubilæum 40 år
P. 9

meraterne passerer revy og traenger
     pa for at blive fortalt for vi yngre, Silkeborg Idraetsforenings f0rste fodboldhold
     der intet ved om klublivet i de for-
                      fra mil til v. w. i en kamp mod Horsens 2.-hold. Kampen vandtes
     ste ar i 17.
      Riegels: Jeg har forresten ogsi 5—1 af SIF: Riegels Jensen — William Sorensen (Dolle) — Magnus
 Tre gamle kaemper             Sorensen (Nusse) — Anker Andersen -- J. Ravn — P. Danielsen
     vscret med til at bygge alle de klub-
     huse, der bar vseret pa stadion. — Egon Borup Jensen — Leo Nielsen — Job. Rosenlove — Platz
 fortaeller her               — Peter Hull Thomsen.
      Tborvald: Klubbuse, det er jo si
 i en samtaie om meget sagt. Du mener vel skure.
     Ihvertfald hvad det farste angar.              Riegels: Som spiller havde jeg
 den allerferste gang, Jeg busker tydeligt det lille hvide ven" var omgivet af en slags lebe- altid nerver pi, indtil kampen be
                     bane, der som en nedtridt sti snoede
     lysthus, som vi fik stillet op midt           gyndte, men si blev jeg optaget af
 der blev spillet for banen, og som vi allernidigst sig om banen. Den var ikke bredere,
                     end at en mand lige kunne bevffige spillet og faldt burtigt til ro. Selv
     fik byridets tilladelse til at flytte
 fodbold i SIF ben i det ene hjarne. Selve banen, sig pi den. for tiden kan jeg lordag nat, inden
     ,.Grusgraven" kaldet, var ikke si — Hvor mange kampe bar du vi skal spille om sondagen, ligge og
                                    gennemga bele kampen i tankerne
     lidt ringere end den ringeste af spillet for SIF?
                      Riegels: Det har jeg ikke tal pi. — hvordan I skal spille sammen, —
     jeres nuvaerende traeningsbaner. Der            bare I nu ikke vil sksendes i halv-
 Fra en kamp i »grusgravena mod Ry. Dommeren er vxvcr Heegh var naturligvis ingen graes i „Grus- Jeg begyndte jo i 1917 og spillede,
                     indtil min sygdom i 1921 forbindre- legen —Jijslpe hinanden — og vsere
     graven". Naar vi skulle have den             gode kammerater o. s. v.
     ,,kridtet" op, foregik det ved, at vi de mig i at forts«tte. Jeg var sa
                     vsek fra spillet i hele 2 .ir og naede — Er der en kamp, du sarlig bu
     streede noget savsmuld. Der var en
     sand himmelkneg, nar det blseste, kun at spille et par enkelte kampe i sker?
     og afmffirkningen var meget man- 1923, hvorefter jeg belt lagde st0v- Riegels: Ja, jeg stod en „brand-
 I Grusgravens auldalde^ gelfuld. Det resulterede ogsa altid i, lerne pa hylden. kamp" i Randers, der dengang var
                                    provinsmestre. Mit mil bombardere-
                     — Vi ved fra din tid som match-
     at de fremmede klubber nedlagde
     protest mod banen. Ja, der kan udvalgsmedlem, at du er meget ner des ustandseligt; men hele tiden
 INTERVIEW: H. PALLESEN  %J endog naevnes eksempler pi, at de ves, inden en vigtig kamp skal spil- havde jeg heldet med mig — til
 W! H PAT.l ircrxT og PREBEN TROELSEN
     naegtede at spille pi den. „Grusgra- les?        sidst blev jeg si trset, at jeg spurgte
 a( SIf/'LT  """" kort made med el par akonomi gik boldklubben ud, og
 Tn F rt  »"•  ^ap..e dap" var altsa indledningen til SIF s s
 p Pd Dordet, og sa var bolden faktisk givet op.
 OP Pi bordel Ta • '"T.T '  '""■"oldbilleder i 1917. Jeg var dengang 26
 begyndte som SIF's forste maima thirii  encelsk jomiinbss
 ..Ja, for pokker, del er jo arve- — Var du den bedste i klubben MA&ASIH luiul
 fjenden Ry, Det foregar i ..Grusgra- — I er naturligvis stadig medlem-
 ven" . . nier af SIF? dengang?  ,
 , — I ..Grusgraven"?. Vil det sige Riegels: Ja, jeg bar vaeret det lige Riegels: Det ved jeg
 er, hvor stadion ligger nu? siden den blev starlet 1 1917. ikke, men de havde ikke an r
 _ — Ja, sadan omtrent. I hvert til- — Var der ikke fodbold i Silke- det!  tfald
 felde pa det areal, der i dag udger borg for den tid? Thorvald: Ja, du kunne nar det gaelder HERRET0J
 Riegels: Nej, jeg spillede allerede
 en del af trseningsbanerne. lidt fodbold pi Silkeborg Realskole, godt sta 1 mil. Jeg bar t
 .  var samtalen i gang, og hvor vi havde en gymnastiklasrer, dreng stiet bag ved nii-1 » "
 ra nu af var det vanskeligt at fa dyster" mod arvefjenden Ry gar man naturligvis i
 et ord indfert. der sikkert var en af de allerforste, ham gi ud og snuppe bol e
 Do gamie ..ksmpere", der pu tor der ledede fodbold i Silkeborg. Der taeerne af „Skr£edderen"  ^^'uske.
 var naturligvis ikke tale om organl-
 bolrtj""' t,  om de forste tod- seret fodbold. var en grimme karl. Kan du
 dengang . . .
 '""'"'ons torste mal-
 mand'o'
 Det var vel ogsa snarere atle-
 rarep,rr'^''°'="="<^0 bedate. nu- tikken. der var fremherskende 1 Rfegels: Den tidlige^e  gjike'
 aen de '"""■"""^^'or Rlegela Je„- arene after arhundredsklftet? milmand fra klubrivalen Bedre klseder
 om itte 7' "  <"'= "-to, Riegels: Ja, der fandtes jo „no- borg, Steffen Johansen, kamP® 7^ billigere
 ""<0 'or andet, sa (or sin tid
 bro, bar under mange """ -
 so™bndva>,amedlenr 1 aaaonen get", der bed Fremad, en klub der stadion stiet bag malet og Id C TELF565-SIIKEBORG }
                                  pMSbi6ci&(-(>gdst
 mest dyrkede atletikken — Udt se-
 nere kom Silkeborg Boldklub — af . . . !
 teraen, Aften.p„sten. inrenem slg ikke den nuvaerende — ind i bille- PROTEST MOD
 A ^
 laktor Thorvald Pe-
 har de „atopperen" fra 1926-31, nu- det. Her spillede jeg som dreng Riegels bliver mere og nne
 vasrende tunstchef Kr. Gjeibo. mine farste kampe mod forskellige flere og flere minder om dP
 omegnsklubber. Pa grund af darlig mellem stangerne og blan
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14