Page 8 - Jubilæum 40 år
P. 8

meraterne passerer revy og traenger
                                                               pa for at blive fortalt for vi yngre, Silkeborg Idraetsforenings f0rste fodboldhold
                                                               der intet ved om klublivet i de for-
                                                                                 fra mil til v. w. i en kamp mod Horsens 2.-hold. Kampen vandtes
                                                               ste ar i 17.
                                                                Riegels: Jeg har forresten ogsi 5—1 af SIF: Riegels Jensen — William Sorensen (Dolle) — Magnus
                                          Tre gamle kaemper                               Sorensen (Nusse) — Anker Andersen -- J. Ravn — P. Danielsen
                                                               vscret med til at bygge alle de klub-
                                                               huse, der bar vseret pa stadion. — Egon Borup Jensen — Leo Nielsen — Job. Rosenlove — Platz
                                          fortaeller her                                — Peter Hull Thomsen.
                                                                Tborvald: Klubbuse, det er jo si
                                          i en samtaie om              meget sagt. Du mener vel skure.
                                                               Ihvertfald hvad det farste angar.              Riegels: Som spiller havde jeg
                                          den allerferste gang,           Jeg busker tydeligt det lille hvide ven" var omgivet af en slags lebe- altid nerver pi, indtil kampen be
                                                                               bane, der som en nedtridt sti snoede
                                                               lysthus, som vi fik stillet op midt           gyndte, men si blev jeg optaget af
                                          der blev spillet              for banen, og som vi allernidigst sig om banen. Den var ikke bredere,
                                                                               end at en mand lige kunne bevffige spillet og faldt burtigt til ro. Selv
                                                               fik byridets tilladelse til at flytte
                                          fodbold i SIF               ben i det ene hjarne. Selve banen, sig pi den.     for tiden kan jeg lordag nat, inden
                                                               ,.Grusgraven" kaldet, var ikke si — Hvor mange kampe bar du vi skal spille om sondagen, ligge og
                                                                                               gennemga bele kampen i tankerne
                                                               lidt ringere end den ringeste af spillet for SIF?
                                                                                Riegels: Det har jeg ikke tal pi. — hvordan I skal spille sammen, —
                                                               jeres nuvaerende traeningsbaner. Der            bare I nu ikke vil sksendes i halv-
         Fra en kamp i »grusgravena mod Ry. Dommeren er vxvcr Heegh                          var naturligvis ingen graes i „Grus- Jeg begyndte jo i 1917 og spillede,
                                                                               indtil min sygdom i 1921 forbindre- legen —Jijslpe hinanden — og vsere
                                                               graven". Naar vi skulle have den             gode kammerater o. s. v.
                                                               ,,kridtet" op, foregik det ved, at vi de mig i at forts«tte. Jeg var sa
                                                                               vsek fra spillet i hele 2 .ir og naede — Er der en kamp, du sarlig bu
                                                               streede noget savsmuld. Der var en
                                                               sand himmelkneg, nar det blseste, kun at spille et par enkelte kampe i sker?
                                                               og afmffirkningen var meget man- 1923, hvorefter jeg belt lagde st0v- Riegels: Ja, jeg stod en „brand-
                I Grusgravens auldalde^                                    gelfuld. Det resulterede ogsa altid i, lerne pa hylden. kamp" i Randers, der dengang var
                                                                                               provinsmestre. Mit mil bombardere-
                                                                                — Vi ved fra din tid som match-
                                                               at de fremmede klubber nedlagde
                                                               protest mod banen. Ja, der kan udvalgsmedlem, at du er meget ner des ustandseligt; men hele tiden
            INTERVIEW: H. PALLESEN                %J                        endog naevnes eksempler pi, at de ves, inden en vigtig kamp skal spil- havde jeg heldet med mig — til
                W! H PAT.l ircrxT og PREBEN TROELSEN
                                                               naegtede at spille pi den. „Grusgra- les?        sidst blev jeg si trset, at jeg spurgte
         a( SIf/'LT             """" kort made med el par akonomi gik boldklubben ud, og
         Tn F rt                »"•    ^ap..e dap" var altsa indledningen til SIF s s
         p Pd Dordet, og sa var bolden faktisk givet op.
         OP Pi bordel Ta • '"T.T '            '""■"oldbilleder i 1917. Jeg var dengang 26
                                        begyndte som SIF's forste maima               thirii  encelsk jomiinbss
         ..Ja, for pokker, del er jo arve-             — Var du den bedste i klubben                     MA&ASIH luiul
         fjenden Ry, Det foregar i ..Grusgra- — I er naturligvis stadig medlem-
         ven" . .           nier af SIF?         dengang?           ,
         , — I ..Grusgraven"?. Vil det sige Riegels: Ja, jeg bar vaeret det lige Riegels: Det ved jeg
         er, hvor stadion ligger nu? siden den blev starlet 1 1917. ikke, men de havde ikke an r
         _ — Ja, sadan omtrent. I hvert til- — Var der ikke fodbold i Silke- det!  tfald
         felde pa det areal, der i dag udger borg for den tid?  Thorvald: Ja, du kunne                    nar det gaelder HERRET0J
                         Riegels: Nej, jeg spillede allerede
         en del af trseningsbanerne. lidt fodbold pi Silkeborg Realskole, godt sta 1 mil. Jeg bar t
         .    var samtalen i gang, og hvor vi havde en gymnastiklasrer, dreng stiet bag ved nii-1 » "
         ra nu af var det vanskeligt at fa            dyster" mod arvefjenden Ry                   gar man naturligvis i
         et ord indfert.        der sikkert var en af de allerforste, ham gi ud og snuppe bol e
         Do gamie ..ksmpere", der pu tor der ledede fodbold i Silkeborg. Der taeerne af „Skr£edderen"  ^^'uske.
                        var naturligvis ikke tale om organl-
        bolrtj""' t,  om de forste tod- seret fodbold.      var en grimme karl. Kan du
                                        dengang . . .
               '""'"'ons torste mal-
         mand'o'
                          Det var vel ogsa snarere atle-
        rarep,rr'^''°'="="<^0 bedate. nu- tikken. der var fremherskende 1 Rfegels: Den tidlige^e  gjike'
        aen de '"""■"""^^'or Rlegela Je„- arene after arhundredsklftet? milmand fra klubrivalen                 Bedre klseder
         om itte 7' "    <"'= "-to, Riegels: Ja, der fandtes jo „no- borg, Steffen Johansen, kamP® 7^          billigere
          ""<0 'or andet, sa (or sin tid
                                        bro, bar under mange """ -
        so™bndva>,amedlenr 1 aaaonen get", der bed Fremad, en klub der stadion stiet bag malet og Id                               C  TELF565-SIIKEBORG   }
                                                                                            pMSbi6ci&(-(>gdst
                        mest dyrkede atletikken — Udt se-
                        nere kom Silkeborg Boldklub — af . . . !
        teraen, Aften.p„sten. inrenem slg ikke den nuvaerende — ind i bille- PROTEST MOD
            A ^
              laktor Thorvald Pe-
        har de „atopperen" fra 1926-31, nu- det. Her spillede jeg som dreng Riegels bliver mere og nne
        vasrende tunstchef Kr. Gjeibo. mine farste kampe mod forskellige flere og flere minder om dP
                        omegnsklubber. Pa grund af darlig mellem stangerne og blan
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13