Page 4 - Jubilæum 40 år
P. 4

Tillykke
                             REDAKT0R:
                          Harry Jergcnsen (arsvarshavcnde)
                                                                                                 Leo Frederiksen. DIFs formand
                                                                       med de 40 ar
                            I REDAKTIONEN;
                             Holger Paliesen
                             Svcnd Fisker
                                                                        Selv om en 40 ars fodselsdag ikke er noget egentligt jubilsum,
                             Preben Troelsen
                                                                       forstar man godt, at Silkeborg Idrsetsforemng af 1917 benytter
                             Carlo Pefersen
                            Christian Jergensen                                 lejligheden til at gore propaganda for de idrsetsgrene, der dyrkes
                                                                       af foreningens medlemmer. Pa en 40 clts dag er der nok ogsa en
                                                                       del venner og medarbejdere, som man vil vaere glad for at takke
                                                                       netop nu. Der er nemlig indenfor idrsettens rammer stor risiko for,
                              TRYK:
                          Aften-Postens bogtrykkeri, Silkeborg                           at man ved den n^ste »runde« fodselsdag bar glemt en del af de
                                                           1
                                                                       mennesker, der i mellemtiden bar trukket sig ud af det daglige
                                                                       arbejde.
                                                                        Nar en idrstsforening fylder 40 ar, bar man grund til at tro, den
                                                                       er fast forankret 1 befolkningens tilvaerelse. Idrsetten er 1 vore dage
                                                                       kendt som en samfundsnyttig folkebevsegelse, og det er godt, at vi
                                                                       ikke mere bebover at prsesentere os overfor de mennesker, vi
                                                                       onsker at fa kontakt med. Det sparer os for mange bekymringer,
                                                                       som idrffitslederne bavde for 40—50 ar siden, men der ligger maske
                                                                       ogsa en fare i, at vi ved at blive skanet for vanskeligheder kommer
                                                                       til at savne en del af vore forgsengeres — idrsetspionerernes —
                                                                       begej string.
                                                                        Dansk Idr^ts-Forbund gratulerer Silkeborg Idratsforening af
                                                                       1917 og udtaler onsket om fortsat fremgang i arbejdet for at
                                                                       udbrede interessen og kendskabet til idrsetten i en af vort lands
                                                                       skonneste egne. Og til lykonskningen laegger vi b&bet om, at for-
                                                                       eningen altid ma bave medlemmer med begejstringens flamme og
                                                                       et sundt syn pd det liv, der tilbringes blandt mennesker, som soger
                                                                       glsede, kammeratskab og adspredelse pa idrffitspladserne.


                                                                           DANSK IDRiVTS-FORBUND
   1   2   3   4   5   6   7   8   9