Page 10 - Jubilæum 40 år
P. 10

nalen, hvis den havde eksisteret
                                                               dengang?
                                                                Gjelbo; Ja, temmelig sikkert; jeg
                                                               har kun en eneste gang i de 6 ar,
                                                               jeg har spillet sendt afbud til en
                                                               kamp, endda kun en privatkamp.         Vil De se og here
                                                                • Hvem var jercs modstandere?
                                                                                            sporten
                                                                Gjolbo: Det er stort set de samme,
                                                               som vi har i dag, dvs. vi spillede saa lad os raade Dem.
                                                               ofte mod klubber i opiandet bl. a.
                                                               Kjellorup, Faarvang, Langaa og Ry.
                                                               Hver sommer havde vi som regel en      Sv. Frederiksen
                                                               stortur til Kerteminde, som vi altid
                                                               sa hen til med forventning. — Det           Vestergade 10
                                                               var en kombineret fodboldtur og
                                                               folkefest. Hele Kerteminde deltog i
                                                               arrangemeptet.
         Da
                                                                 Fodboldspillets betydning
         de gamie                                                    — Er der en kamp, der gemmer
        kaemper                                                    SEerlige minder?
                                                                Gjolbo; Ja, der or faktisk flere —
        trsnede .                                                   i dobbelt betydning — vi spillede tre
                                                               1 tr£ek paa een dag i Langaa, hvor-      Tag en god beslutning
         plil L       ~       fra venstre: Rasmussen (Has), Arne Iversen, Wiggens, Aage Randlev     af de to var ..trgettekampe". Finalen
         N^Lnn      Theibel, Emil Rasmussen, Peter (Typo), Gjelbo, Egon Jorgensen, Ejler Niebuhr, Thorva    table vi 1—0, hvilket ikke forhin-
        MeS p5          Petersen, Erik Raadal, Petersen. — Forste rakke: Svend Guld, H. Kjeldsen,     drede os i at give vore modstandere        indsast hver mined et belob
         wi P^dersen, Ernst Serensen. H. P. Captree ThvEe Ejner Pedersen, Sigurd Leth. Oluf Eriksen, Goldtorp.
         n Skovbo.
        tirSkovbo - Midterste raekke: S0ren Nielsen, Borge Emil Ernst, Wenzel Olsen, Erik Lundkvist. Arne Hen-    handen, og takke dem for kampen             pi en konto i
                     Soren^en. OleseA, Mar-
                                    riksen, Jacob Skovbo og Tage Taaning.         med et rigtigt SIF-leve. Det gjox-de
                                                               et sa godt indtryk pa formanden
                                                                                       ANDELSBANKEN
                                                               i Langaa, at han nogle dage efter
        dommeren, hvor lang tid, der var                                       sendte et brev til mig personlig,
         ilbage  jeg var segnefserdig, da at score. Det gav mig blod pi tan- steder, bade fremme i angrebet og   hvori han gav udtryk for den fair             A.M. B. A.
        dommeren flejtede af, og vi havde den, og da Riegels selv holdt op 1 tilbage i forsvaret; det var i ordets^ play og monstervserdige optraeden,        Silkeborg afdeling
                        1921, blev jeg bans afleser. IVIin kar-
        vundet dysten 3—2.                       rette betydning en sliderplads.        vi havde vist til deres staevne. Det er
         — Har du stadigv®k kserlighed til riere for SIF var afbrudt flere mener spillet var mere afvekslend  den slags smiting, der er med til
                        gange, da jeg pa grund af arbejds-
        fodboldspiliet?        loshed var tvunget til at sage uden- og. underholdende dengang, det vai    at gore fodboldspiliet til en vigtig
         Riegela: Ja, min interesse er               ikke s5 stereotypt — alt det be^      faktor i karakteropdragelsen.
                        bys. Jeg spillede indtil 1926, da jeg
        usvakket; jeg sidder troligt pa min              med mandsopdaekning lod man ^         — Du mener altsi, at fodboldspil
        klapsol til hver eneste kamp og 1 en kamp i Horsens breekkede ven hant om. Det gjaldt bare om ^    iet er af uvurderlig betydning for et
         a er p4, at mit hajeste onske for stre tommelfinger — dengang eng- vare der, hvor bolden var.       ungt menneskes karakterudvikling?
          — 3. division — ma ga i opfyl- Isenderen ,,Martin" med et domme- — Ville du have opnaet lOO-ka-h^P®    Gjolbo: Ja, absolut. Fodboldspiliet
                        dagsskud sprsengte nettet efter et
        delse.                                                    er med til at udvlkle samarbejdsfo-
                        skud pa meget lang afstand.                          lelsen og kammeratskabet blandt de
                        Du niede altsi at spille med
         BR^KKET tommelfinger                                             unge. Hvad det betyder i et moder-
                        Gjalbo?                                    ne samfund kan nseppe vurderes
         — Var der noget publikum til je-                 En krog i bagdelen "
                        Thorvald: Ja, bedre stopper og                       hojt nok.
          kampe?           anfarer mener jeg ikke, vi har haft
                                         Jeg husker en munter
         Thorvald: Der var sj^eldent over                fra en kamp i Brande, hvor           Thorvald; Jeg synes ogsa, jeg har         - det eksclusive teater
        50, og de havde endda fri adgang. i SIF.           midt i karnpens hede            indtryk af, at en idraetsudover, der
         0rs da VI fik stadion forbedret Gjalbo: Ja, jeg blev anfarer med herer Ravn udstode et vildt _     gar op i sin sport med en sund ind-
         ter brandstormen i 1926. skete det det samme, da jeg kom hertil fra samtidig med, at han farer      stilllng, altid er papasselig og sam-
                        Struer i 1925.         til dommeren -og raber: ® .^-gj      vittighedsfuld med sit arbejde.
               2-300. Jeg skulle Thorvald; Du var ihvertfald en kampen, stands kampen!-                                Telefcn 302
        naturhgvis, som de fleste drenge i anfarer, som alle vi andre havde n^rmere undersagelse viser
        stad,o kv^rteret. ogs^ spilie fodbold. dyb respekt for og sa op til. sig, at grunden til Ravns P            I
                                        tester er den, at en Bi'ande- P
        si T            Jeg  — Var der stor forskel pa spillet ler, der ved en ulykke  j         Jiiniores, der iklce sJcyder i vej-
        ZJn            og  dengang og nu?          havde mistet venstre hand  .         retj bliver aldrig store fodVold-
           e skud, aom Riegels affyrede
                                        stedet havde faet sat en
        -m de fleste mdlm.nd havde ha„  Gjalbo; Ja, absolut — vi spillede hindens sted, var kommet '         spillere.
         ogsa lyat til selv engang imellem jo efter to-backsystemet, det vil sige jage denne krog ind i ba?
                       jeg skulle aom centrehalf vsere alle pi Ravn.  Riegels Jense
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15