Henrik Pontoppidan: Rejseskildringer fra Danmark  Til forsiden


Du er her:
Forsiden Silkeborg i skønlitteraturen Henrik Pontoppidan: Rejseskildringer fra Danmark

Et Eventyrland - et Paradis - underskønne Haver
Silkeborg 1890


Af Henrik Pontoppidan

Henrik Pontoppidans Reisebilder aus Dänemark, der udkom i 1890, indeholder beskrivelser fra adskillige egne af Danmark: Skagen, Vesterhavet, Kattegatkysten, Heden, Fyn, Møns Klint, Bornholm m.fl. samt Silkeborgegnen. Reisebilder aus Dänemark blev oversat til tysk efter en afskrift af hans manuskript betitlet "Danske Billeder" (1889). Silkeborg-afsnittet blev mange år senere optrykt i Silkeborg Venstreblad 26. juli 1946.

Originalens titelblad
Pontoppidan Selskabet har offentliggjort samtlige rejsebilleder og således også Silkeborgegenen, hvorfra nedenstående citat er hentet. Hel teksten kan læses på Silkeborgegnen.

Silkeborgs omegn
Denne er det danske Paradis, en Plet af paa én Gang saa storslaaet og idyllisk Skjønhed, af en samtidig saa æventyrlig, alle Sanser betagende Pragt, og den mest blide, indsmigrende Ynde, at den ikke i hele Landet, om overhovedet noget Sted har sin Lige. Den, der træder ind i denne sydlandskyppige Langdal, der ligger Side om Side med den goldeste Hede, ligesom beregnet paa at virke overbevisende alene ved denne Modsætning, fortrylles og forkogles af den Øjenslyst, der overalt møder ham, og des stærkere og uforglemmeligere, jo længere han færdes her, jo mere han fordyber sig i dens svulmende Romantik. Og naar han tilsidst forlader den, vil det være med en fortumlende Fornemmelse, som om han vaagnede op af en sød, aarelang Drøm, i hvilken han har set gjøglende Syner ligesom af levendegjort Musik, eller som om han har gjennemvandret et Æventyrland, en Paradisets underskjønne Have, saaledes som vi i vore Barnedrømme forestillede os den. Læs mere ...

Silkeborg-søerne. Illustration fra den originale tyske udgave fra 1890
Udsigt fra Caroline Amalies høj. Illustration fra den originale tyske udgave fra 1890.

Til toppen

Publiceret 27. november 2003. Opdateret 21. maj 2009. Webredaktøren.