Alun Llywelyn-Williams Til forsiden


Du er her:
Forsiden Silkeborg i litteraturen Alun Llywelyn-Williams

Alun Llywelyn-Williams
Walisisk digter, 1913-1988
Hyldest til Silkeborg

Kalgårdsvig 8. maj 2000
Kalgårdsvig 8. maj 2000 kl. 08.00.

Silkeborg
Det var et dejligt sted dér; selv
når regnen dryppede ned gennem træerne
var stedet lyst, et tætgrenet
åudspring, der aldrig havde kendt til smerte.

Lydløst åens løb mellem de to søer;
her er det de mødes, mente jeg; på den modsatte bred
gik træerne i rækker ned til vandkanten, og mellem bladene
dirrede det halvskjulte omrids af den allerdejligste kro.

Stedet må have en fortid. Jeg var ikke med i den,
og ved mørkningen, gennem den åbne dør dér, kom lyset i glimt,
og man hørte lyden af sang og dans og slåen i bordet
og morskab som i de gode gamle dage over det bådløse vand.

Kalgårdsvig 8. oktober 1999 kl. 7.47
Kalgårdsvig 10. august 1999 kl. 07.47.

Silkeborg
It was a fine place there; even
when the rain was dripping through the trees
the place was bright, a close-branched
riverhead that had never known pain.

Noiseless the flow of the stream between the two lakes;
here's where they cross, I supposed; on the opposite shore
the trees marched down to the water's edge, and between the leaves
quivered the half-concealed shape of the scrumptious pub.

The place must have a history. I had no part in it;
and at nightfall, through the open door there, light was brokenly streaming,
and there came the sound of song and dance and table-pounding
and having a high old time, across the boatless water.

Kalgårdsvig 29. september 1999 kl. 07.37
Kalgårdsvig 29. september 1999 kl. 07.37.

Silkeborg
'Roedd yno le braf; hyd yn oed
pan ddiferai'r glaw drwy'r coed
'roedd y lle'n olau, yn faladeulyn
caeadfrig lle na bu poen erioed.

Didrwst oedd lli'r ffrwd rhwng y ddeulyn;
dyma'r man croesi debygwn; ar y lan gyferbyn
cerddai'r coed at ymyl y dwr, a rhwng y dail
crynai llun hanner cudd y dafarn enllyn.

Rhaid bod hanes i'r lle. 'Doedd dim rhan i mi yn hwnnw;
ac wedi nos, drwy'r drws agored draw, ffrydiai goleuni'n drwch,
a deuai swn cân a dawns a churo byrddau
a miri rhialtwch mawr dros y dwr di-gwch.


Alun Llywelyn-Williams blev født i Cardiff i Syd-Wales i 1913 som søn af en læge, hvis far var præst på landet i Nord-Wales. Under 2. Verdenskrig var Alun Llywelyn-Williams med i Europa som officer og blev hårdt såret, hvilket gav ham stærke smerter i hans seneste år.
    Foruden at være professionel radioreporter og universitetslærer var Alun Llywelyn-Williams en anerkendt forfatter og lyriker. Han skrev næsten udelukkende på walisisk. "The Light in the Gloom" rummer hans prosa og poesi oversat af Joseph P. Clancy. I Elwyn Evans biografi (1991) om Alun Llywelyn-Williams hedder det:. "He was a perceptive, disciplined poet with a coherent personal philosophy, catholic in spirit, scholarly and humane".
    Nogle af hans digte går tilbage til ophold i Tyskland og Frankrig, men også fra Grækenland stammer en del. Nogle kritikere har sammenlignet hans digte fra 30erne og 40erne med W. H. Audens (1907-1973) og han hører absolut til blandt 1900-tallets allerbedste walisiske digtere.
    To gange gæstede Alun Llywelyn-Williams Danmark, og da han besøgte Silkeborg-egnen lod han sig inspirere til at skrive digtet Silkeborg.
    I 1985 blev Alun Llywelyn-Williams æresdoktor på Coleg Prifysgol Gogledd Cymru (University College of North Wales), Bangor. Alun Llywelyn-Williams døde i 1988.

Andre links:
Finding a Voice: Welsh Writing in English
University of Wales Press: Writers of Wales Series
© by Alun Llywelyn-Williams. Digtet og den danske oversættelse er her gengivet med venlig tilladelse fra forfatterens enke og oversætteren lektor Martin Horsted, Nykøbing Mors.
Published on this site with kind permission by the authors widow and the Danish translator, Martin Horsted.Fotos: Per Hofman Hansen.
Publiceret 30. november 2000. Opdateret 5. april 2006. Webredaktøren.