Hostrupsgade 41a, 8600 Silkeborg
+45 87221924

Arkivalier

Silkeborg Arkiv indsamler alle former for arkivalier, der kan belyse Silkeborgs historie. Samlingerne består af både private og kommunale arkivalier. På arkivet kan man derfor sammensætte et mangfoldigt billede af lokalhistorien. I ældre såvel som i nyere tid.
Silkeborg Arkivs klassiske kartotek
Silkeborg Arkivs klassiske kartotek
Private arkivalier
Vores private samlinger består af arkiver fra personer, foreninger, institutioner, organisationer, forretninger og virksomheder. Det er meget forskelligt, hvad der findes om de forskellige aktører. Nogle gange har vi detaljerede oplysninger, andre gange er det mere sparsomt. Vi indsamler et bredt udsnit af kilderne til byens og egnens historie. Det gælder både stort og småt. Det almindelige og det specielle. Men også det, der har vakt opsigt i byen på sin tid. Den private samling afspejler primært historien i den gamle Silkeborg kommune. Lokalhistorien for resten af Silkeborg kommune varetages af de andre lokalhistoriske arkiver i kommunen. Desværre er kun en begrænset del af de private arkivalier søgbare i feltet “Søg i samlingerne” her på vores hjemmeside, men vi gør dagligt alt, hvad vi kan for at råde bod på dette.
Kommunale arkivalier
Vi er arkiv for Silkeborg Kommune og indsamler derfor kommunale arkivalier. Samlingen dækker den nuværende Silkeborg Kommune og alle kommuner, der har været i området før. Det vil sige Silkeborg, Them, Gjern og Kjellerup kommuner samt alle de tidligere sognekommuner (fra før 1970). Samlingen går tilbage til begyndelsen af 1800-tallet og giver et interessant indblik i livet her på egnen. Vi indsamler både de gamle papirsager og moderne digitale sager. En del heraf er utilgængeligt på grund af tilgængelighedsreglerne. Der er gennem tiden afleveret en del materiale til Landsarkivet i Viborg, men det er vores ambition at hjemtage alle kommunale arkivalier, så vi kan stille dem til rådighed sammen med alt det andet kommunale materiale på vores læsesal. Alle vores kommunale arkivalier fremfindes via søgefeltet “Søg i samlingerne” her på vores hjemmeside. De arkivalier, der befinder sig på Landsarkivet, skal fremfindes via Daisy – Statens Arkivers database.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com