Gader og veje i Silkeborg Til forsiden


Du er her:
Forsiden Om Silkeborg Gadenavne i Silkeborg Gadenavnsændringer

Ændringer af gadenavne

Gennem årene er der adskillige gader, der har fået nyt navn. Der har været to væsentlige årsager. Den ene har været betinget af indlemmelsen i Silkeborg Kommune i 1941 af Alderslyst og Lysbro fra Balle kommune og Søholt fra Gødvad. Den betød dobbeltnavne i den nye kommune og det samme gør sig gældende ved dannelsen af storkommunen i 1970. En anden grund har været ønsket om, så vidt det er muligt, at samle navne i grupper. Det har eksempelvis betydet, at en Fasanvej i Alderslyst blev ændret til Fibigersgade, fordi man andetsteds havde et kvarter med fuglenavne, og Thorsgade blev til Vejlbovej da veje med gudenavne er samlet i Hvinningdal.
Før indlemmelsen havde man i Alderslyst i 1934 foretaget en omfattende ændring af en række gadenavne.
Nedenstående en liste over en række af de vigtigste ændringer, som i øvrigt også vil fremgå af omtalen af de enkelte gader. Af listen her får man indtryk af nogle af de gamle navne, der er forsvundet - eller eventuelt overflyttet.

Ændringer i Balle kommune 1934:
Blichersgade Danmarksgade
Blindvej ved Nygade Fasanvej (fra 1969: Fibigersgade)
Grønnegade - Højvangen (fra 1969: Lollandsgade)
Knuds- og Nygade Guldbergsgade
Lille Knudsgade Mølledamsgade
Lindevej Vinkelvej (halvdelen af gaden til nuværende Fynsgade)
Møllegade Vandværksgade (fra 1969: Fynsgade)
Solbakkevej Solvangsvej (fra 1969: Færgevej)
Sønderbro og Nørregade Borgergade
Vestergade Lundsgade

Navneregulering i Silkeborg By i 1969:
Forud for kommunesammenlægningen i 1970 nedsattes i 1967 et fælleskommunalt gadenavnsudvalg der skulle systematisere, forenkle og koordinere storkommunens nye gadenavne. I forbindelse hermed nedsattes et forretningsudvalg bestående af postmester N. P. Blandfort, stadsingeniør Tyge Lous, stadsbibliotekar Poul Skov og sektionsleder Ib Hjorth.
Arbejdet i udvalget førte til en lang række gadenavnsændringer som trådte i kraft i juli 1969. I den daværende Silkeborg Kommune drejede det sig om følgende 26 gader:
Bakkedraget Dalvejen
Bakkevej Dalsvinget
Birkevej Falstersgade
Engvej Engsvinget
Fasanvej Fibigersgade
Grønvangen Grøndalsvænget
Hybenvej Rosengade
Højvangen Lollandsgade
Kløvermarksvej Solstien
Lyngsøvej Lyngsøvænget
Nørre AllÚ Søndre Ringvej
PileallÚ Jyllandsgade
Poulsvej Tulipanvej
Skolestien Chr. Fischers Gade
Skovvangen Vesterled
Skovvangsvejs vestlige del Kroghsvej
Skovvangsvejs østlige del Parkvænget
Skovvejen Lyngsøvej
Solvangsvej Færgebakken
Søvænget Almindsøvej
Teglværksvej Vesterled og Vestervænget
Thorsgade Vejlbovej
Vandværksgade Fynsgade
Vestre AllÚ's vestlige del Gjessøvej
Ydunsvej Warmingsvej
Ægirsgade Sjællandsgade
Ørnsøvejs sydlige del Gjessøvej

Siden 1969 har der kun været foretaget få reguleringer, således blev den sydlige ende af Søndergade, efter at forretningsstrøget var blevet gågade i 1980, til Chr. 8. Vej, som gadestrækningen havde naturlig forbindelse med. Og for få år siden forsvandt beklageligvis det gamle navn Smedebakken (husk link til papirfabrikken). Postadressen blev Papirfabrikken.

Navnereguleringen i oplandet i 1969:
Ved sammenlægningen i 1970 ville flere gader få samme navn i den nye storkommune. Derfor måtte en del nødvendigvis udgå og andre måtte have nye navne.
I Balle ændredes følgende gader:
Fundervej Odinsvej
Højmarksvej Rolf Krakes Vej

I Funder ændredes følgende gader:
Bakkedraget Slåenbakken
Birkealle Askøvej
Bøgevangen Skarøvej
Hvinningdalvej Drejegårdsvej
Højmarksvej Strynøvej
Lindealle Femøvej
Poppelalle Omøvej
Skolevej Funder Skolevej
Skovbrinken Lyøvej
Skovhusevej Ærøvej
Solvænget Thurøvej
Stationsvej Grøndalsgårdsvej
Sønderalle Drejøvej
Teglgårdsvej Fejøvej
Vestervangen Funder Vestervang
Vinkelalle Sprogøvej

I Gødvad udgik navnene Gråstenvej og Lyngbakkevej og følgende ændredes:
Skråvej Gødvadvænget
Stumpen Gødvadtoften

I Sejs-Svejbæk i Linå Kommune forsvandt navnene Silkeborgvej og Svendsensvej og følgende ændredes:
Birkevej Bynkevej
Campingvej Brunellevej
D.U.I.Vej Enebærvej
Engen Engblommevej
Færgevej Julsøvej
Guldsmedvej Perikonvej
Hasselvej Enebærvænget
Ikastalle Strandvejen
Malmkjærsalle P. Malmkjærs Vej
Mimosevej Strandvænget
Plantagevej Kaprifolievej
Skanderborgvej Porsevænget
Skolevej Tyttebærvej
Søndrealle Multebærvej
Søvejen Sejs Søvej
Valdemarsgade Vald. Sørensens Vej

I Virklund (før 1970 Them kommune) forsvandt navnene Duevej, Ellehøjvej, Højborgvej, Højbovej, Nyvænget og Vinkelvej; og følgende ændredes:
Bakkevænget Rosenborgbakken
Birkevej Ellemosevej
Bredgade Horsensvej
Fasanvej Uglesøvej og Ellebakken
Gudenåvej Mørksøvej
Gyvelvej Gunhildshøjvej
Hybenvej Fyrreskrænten
Kærvej og Engvej Gravmosevej
Lyngvej Fyrrevangen
Lærkevej Paradisbakken
Nørregade Nørrebakken
Pilevej Fyrrebakken
Ringvej Ellesvinget
Rolighedsvej Thorsøtoften
Skolestien Virklund Skolesti
Skolevej og Søgade Thorsøvænget
Skovvejen Thorsø Skovvej
Solhøjen Rosenborgtoften
Thorsalle og Tværgade Thorsø AllÚ
Vesteralle Digevangsvej

Til toppen af siden


Find på websiderne. Publiceret 1. november 2002. Tilrettelæggelse: Jytte Bak. Webredaktøren.